onsdag 3 februari 2010

667 Du öppnar din hand

Omkväde:
Du öppnar din hand
och mättar allt levande med nåd.

1. Alla väntar de av dig,
att du skall ge dem föda i rätt tid.

2. Du ger dem, och de tar emot,
du öppnar din hand, och de äter sig mätta.

3. Du döljer ditt ansikte, 
och de blir förskräckta,
du tar ifrån dem deras livsande,
och de dör och blir åter till mull.

4. Du sänder din livsande, och då skapas de,
och du förnyar jordens anlete.

5. Må Herrens ära bestå för evigt,
må Herren glädja sig över sina verk.

6. Jag vill lovsjunga Herren hela mitt liv
och prisa min Gud så länge jag är till.

Text: Ur Psaltaren 104, omkväde Psaltaren 145:16
Musik: Roland Forsberg 1976 (37 år)

Inga kommentarer: