onsdag 3 februari 2010

677a Skydda oss, Herre, medan vi vakar

(Antifon) Skydda oss, Herre, medan vi vakar, 
bevara oss då vi sover, 
så att vi vakar med Kristus 
och kan vila i trygghet.

I. Herre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid, som du har lovat.

II. Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk,

I. ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.

II. Fader, Son och Ande, din är äran,
nu och alltid och för evigt. Amen.

(Antifon) Skydda oss, Herre...

Antifon: Ur Tidegärden / Text: Simeon(Symeon) Luk. 2:29-32 / Musik: III Psalmtonen

Inga kommentarer: