onsdag 3 februari 2010

677b Skydda oss, Herre, medan vi vakar

Skydda oss, Herre, medan vi vakar, 
bevara oss då vi sover.

1. Nu, Herre, låter du din tjänare gå i frid
som du har lovat. 
Skydda oss, Herre...

2. Ty nu har mina ögon skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk. 
Skydda oss, Herre...

3. ett ljus som ska upplysa hedningarna
och ge härlighet åt ditt folk Israel. 
Skydda oss, Herre...

4. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, 
nu och alltid och i evighet. Amen.
Skydda oss, Herre...

Omkväde: Ur Tidegärden / Text: Simeon(Symeon) Luk. 2:29-32 / Musik: Trond Kverno 1979 (34 år)

T Kverno:

Inga kommentarer: