onsdag 3 februari 2010

688 Saliga de som hör Guds ord//: Saliga de som hör Guds ord ://
Ja, saliga de,
saliga de
som hör Guds ord
och tar vara på det.


Text: Jesus i Lukasevangeliet 11:20
Musik: Curt Lindström 1981 (35 år)

Inga kommentarer: