måndag 1 februari 2010

698:2 Helig, helig, helig Herre Gud Sebaot (Sanctus)

Fasteserien:
 


Helig, helig, helig,
Herre Gud Sebaot.
Himlarna och jorden 
är fulla
av din härlighet.
Hosianna i höjden!
Välsignad vare han 
som kommer
i Herrens namn!
Hosianna i höjden!

Inga kommentarer: