måndag 1 februari 2010

700:2 Gud vår Fader, förbarma dig över oss

Inga kommentarer: