fredag 19 februari 2010

71 Som spridda sädeskornen

File:Wheat close-up.JPG


1. Som spridda sädeskornen
från när och fjärran fält...


Text: Anders Frostenson 1936 (30 år) efter bön i "Didache/De tolv apostlarnas lära" ca år 100 e Kr.
Musik: Svensk folkvisa / 1693 ("Den blomstertid nu kommer")

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Om man inte räknar med parafraserade psaltarpsalmer och bibelvisor, är detta psalmbokens äldsta psalm. Den är egentligen en rimmad omskrivning av en bön från den fornkristna skriften "Didache" eller "De tolv apostlarnas lära", som har kallats den första katekesen. I dess nionde kapitel möter man texten:

Såsom detta brutna bröd var kringspritt över kullarna och när det sedan samlades blev till ett, så må din kyrka bli samlad från jordens ändar till ditt rike. Ty din är makten och äran genom Jesus Kristus i evighet.

Samma år som Frostensons version översattes till norska ("Som korn fra vide åkrer"), 1973, gjorde den norske biskopen i Borg, Per Lønning, en andra strof om nattvardens vin ("Som berg om høsten bugner"), rätt analog med den första. Den översattes i sin tur 1985 till svenska av Fredrik Cleve och togs året därpå in som nummer 225 i den finlandssvenska psalmboken tillsammans med Frostensons vers. I norska psalmboken finns den naturligtvis också, men in i de svenska sång- och psalmböckerna har den inte tagit sej - än.

Inga kommentarer: