fredag 19 februari 2010

75 När vi delar det bröd som han oss ger

1. När vi delar det bröd som han oss ger,
när vi delar det bröd som han oss ger,
då förnyas vårt liv...


Text: Negro Spiritual ("Let us break bread together on our knees"), Lars Åke Lundberg 1972. Alt. övers., se Stora Nätpsalmboken.
Musik: N.S.
[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här]

Anders Frostenson har berättat att han hoppats på ett förslag till psalmbokstillägg 1965 (inte förrän 1976 kom Psalmer och Visor!), men att han sedan såg det som en Herrens ledning att förslaget inte blev klart så snabbt. "Då hade vi missat visan." "En ny psalmepok började åren 1965-67. Hos oss fanns den 1968." (Citat ur Rune Pär Olofsson: ...och ett oändligt hem, s. 151, Skeab 1981).

Till det Frostenson kallade "visan" hör de många s.k. Negro Spirituals som den här tiden kom även hit till Sverige, ofta på originalspråket (bl.a. Mahalia Jackson fick ju stort genomslag på skiva) men även som i detta fall i svensk översättning. År 1970 kom sångboken Tillsammans - visor, låtar och spirituals ut på Verbum, tre år senare följd av en andra del med liknande innehåll. Båda gjorde succé och förebådade psalmbokstilläggen 1976 och 1982.

Inte minst Lars Åke Lundberg gjorde stora insatser under detta skede, främst som kompositör men även som översättare. Den här nattvardspsalmen är ett bra exempel på det senare - och då ska man ha i minne att den dåvarande psalmbokens nattvardspsalmer i stort bestod av mycket gamla och mycket långa (i o f s fina) texter som t.ex. Wallins Vad röst, vad ljuvlig röst jag hör. Nu började även enklare visor och lovsånger bli OK att sjunga under mässan, och så småningom letade de sej alltså ända in i psalmboken.

Inga kommentarer: