fredag 19 februari 2010

95 Ditt verk är stort, men jag är svag


1. Ditt verk är stort, men jag är svag
och lätt till jorden böjes...


Text: Natanael Beskow 1885 (20 år)
Musik: Tjeckisk 1576 / hos Michael Praetorius 1620 (39 år), jfr 1697 års koralbok nr 352!

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Precis som Kärlek av höjden skrevs denna psalm ursprungligen för Uppsala Studentmissionsförenings sångbok. Och precis som den psalmen är även denna en pregnant bönepsalm och överlåtelsepsalm - lätt att lära, sjunga och bedja utantill.

Att två små sånger skrivna av en 20-åring 1885 mer än 50 år senare skulle tas in i psalmboken och mer än 100 år senare räknas som självskrivna i ännu en psalmbok - vem kunde ha anat det? Knappast Beskow själv i varje fall. Hans bön om att få "gå med bud om liv / bland smärtorna och nöden" uppfylldes dock - inte minst just genom hans psalmer!

Beskow:

Praetorius:

Inga kommentarer: