fredag 19 februari 2010

101 Vår store Gud gör stora under
HERRENS VERK

1. Vår store Gud gör stora under,
med glädje vi det skåda få.
Han sopar bort de falska grunder
som många tusen vilat på.
Han river sönder Satans garn
och frälsar sina fallna barn.

2. Guds ord med makt går fram i världen,
och otrons fästen ramla ner.
De starka hjältar fälla svärden
och fly till Gud, som nåd dem ger.
De rening få i Jesu blod
och sjunga sen: Vår Gud är god.

3. Se upp, se upp, nu vitnar marken
och skördetimmen inne är.
Gå ut, bjud syndare till arken,
kanhända floden snart är här.
Upp, alla, alla som en man.
Att sova nu, det går ej an.

4. O Gud, låt mig ej bli tillbaka
då andra riket taga in.
Låt också mig din nåd få smaka,
ja, låt mig evigt vara din.
Jag nu mig lämnar i din hand,
för hem ditt barn till fridens land.

5. Halleluja, den är ej fjärran,
den stora dag, då vi få bud:
Se upp, se upp! Nu kommer Herran
att ta de sina hem till Gud.
O sälla dag, då allt är klart!
Jag väntar dig, kom snart, kom snart.Text: Nils Frykman 1876 (34 år)
Musik: Ur Melodier till Sions Nya sånger 1873, utg. Joël Blomqvist (?)

Oscar Lövgren berättar om sången: "Den tillkom vid ett väckelsemöte i en bondstuga 1876. Stugan var till trängsel fylld med folk. Man sjöng och jublade, snyftade och grät om vartannat. En troende man, som hade gått lång väg för att få se och höra vad som förekom vid mötena, stod nere vid dörren. Han såg förvånad ut. Det var som ville han säga: Vad är detta för något? Frykman lade märke till honom och svaret kom som en blixt: Det är vår store Gud som gör stora under. Efter Frykman predikade en annan folkskollärare. Vid ett litet bord bakom denne satt Frykman och skrev sången." (Lövgren: Psalm- och sånglexikon sp 214, Gummessons 1964).

Lövgren påpekar också att slutet av tredje strofen är lånat från Mose och Lamsens Wisor. Det är några rader ur den svenska översättningen av den pietistiske superintendenten Ludwig Andreas Gotters psalm Wachet auf, ihr faulen Christen: "O rusten eder som en man, / att sova nu det går ej an."

Sången översattes till engelska 1920 av Andrew L Skoog och Andrew T Frykman. I Norge tog Per Nordsletten melodin och anslaget, men gjorde en helt egen sång av det hela: Vår store Gud gör stora under, det största har han gjort med mej.

Nils Frykman:

Inga kommentarer: