fredag 19 februari 2010

100 Tillkomme ditt rike, o Herre, vår Gud1. Tillkomme ditt rike, o Herre, vår Gud,
tillkomme ditt rike på jorden.
Sänd ut dina vittnen med frälsningens bud,
sänd ut dem till södern och norden,
//: att kalla och bjuda all världen. ://

2. Var själv deras starkhet,

med kraft dem bekläd
och lär dem att uthålligt strida,
att utså i hoppet den himmelska säd
och växten i tålamod bida
//: av dig som allena den giver ://

3. Du lovat i ordet en vildmarkens vår,
då öknen skall stå som en lilja.
Vi väntar därefter vart gryende år,
och är det din nådiga vilja,
//: låt, Jesus, den tiden snart komma ://

4. Så kastar vi alla bekymmer på dig,
du lovat för allting att sörja.
Gå med oss på livets och sanningens stig,
att mitt under striden vi börjar
//: dig tacka och lova för segern ://

Text: Lina Sandell-Berg 1870 (38 år)
Musik: Gunnar Wennerberg 1870 (53 år)

En riktig missionspsalm, tillkommen med anledning av EFS:s alldeles nystartade mission i Abessinien (nuv. Etiopien). Det kom under 1869 in alarmerande rapporter om missionärer som mördats eller dött av sjukdom - eller överlevt men fått behov av vård. Plötsligt var bara en missionär kvar i tjänst. En av verserna i Lina Sandells text, som skrevs alldeles i början av 1870, löd därför från början: "Tänk särskilt i nåd på vår unga mission / bland faror och nöd i Kunama".

En annan vers syftade särskilt på de missionärer som mördats: "Och få de än vattna sin sådd med sitt blod, / vad nåd, vad osägelig ära! / Så framgår ditt rike, o Fridsfurste god, / och så vill alltmer du oss lära / att nederlag ofta är seger." Idag har Mekane Yesus-kyrkan, den evangelisk-lutherska kyrkan i Etiopien, omkring 5 miljoner medlemmar...

Sången trycktes i Missions-Tidning nr 1 1870, och i nästa nummer trycktes Gunnar Wennerbergs melodi. I 1937 års psalmbok kom texten men inte melodin med (man försökte ersätta den med melodin till Vart flyr jag för Gud) - men sedan 1986 är text och melodi återförenade också i psalmboken!

Lina Sandell:

Gunnar Wennerberg:

Inga kommentarer: