fredag 19 februari 2010

*105 Hosianna, Davids son
Förspel (kort) av Vogler:


Själva "Hosiannat"://: Hosianna, Davids son!
Välsignad vare han,
välsignad Davids son,
som kommer i Herrens namn ://:
Hosianna i höjden,
hosianna, hosianna!
Välsignad Davids son,
som kommer i Herrens namn ://Text: Matt. 21:9
Musik: Georg Joseph Vogler omkring 1795 (ca 46 år)

Denna psalm kunde man egentligen kalla för en av de tidigaste och mest spridda "bibelvisorna" i vårt land. Den är ju helt enkelt en tonsatt bibelvers från berättelsen om Jesus´ intåg i Jerusalem. Men den är nu så förknippad med adventstiden att den knappast sjungs annars, inte ens på t.ex. Palmsöndagen. Annat var det förr - den sjöngs t.ex. vid invigningen av Järvsö kyrka på sensommaren 1838. Men vid 1000-årsminnet av Ansgarsmissionen åtta år tidigare sjöngs Voglers Hosianna i Stockholms storkyrka just till Första advent. Och nu är traditionen alltså fast etablerad. Hosianna Davids Son!

Porträtt av "abbé Vogler":

Inga kommentarer: