fredag 19 februari 2010

106 Jerusalem, höj upp din röstAlt. koralvariant:1. Jerusalem, höj upp din röst
och dotter Sion, fatta tröst.
Din konung kommer, och hans hand
skall råda över alla land.

2. En sanningens och nådens tolk
till världens konungar och folk,
han kommer, frid hans hälsning är
och kärleken hans spira bär.

3. Ett salighetens sändebud
till jordens barn från jordens Gud,
han kommer, hoppet föregår,
och glädjen följer i hans spår.

*4. All världen stämme upp med fröjd:
Pris vare Gud i himlens höjd!
Välsignad blive jordens krets
och mänskan bättrad och tillfreds.Text: Johan Olof Wallin 1813 (34 år), ngt bearb.
Musik: Martin Luther 1539 (56 år)

Detta är en av de wallinpsalmer som så gott som oförändrade tagits in i tre psalmböcker på raken. "Jerusalem, häv upp din röst" har 1986 blivit "Jerusalem, höj upp din röst." Annars ingen ändring. Däremot förkortade Wallin den själv ganska rejält - från åtta till fyra strofer - innan han tog in den i 1819 års psalmbok. Denna åtgärd har, tillsammans med Luthers glada julmelodi, definitivt bidragit till att den blivit så pass sjungen som den blivit, ofta som adventsgudstjänstens gradualpsalm (då står man ju redan när evangeliet ska läsas!) eller som eldande avslutningspsalm strax före postludiet.

Psalmens inledning bygger på Sakarja 9:9: "Fröjda dig storligen, du dotter Sion, höj jubelrop, du dotter Jerusalem: Se, din Konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han."


Johan Olof Wallin:

Martin Luther:
Luther46c.jpg

3 kommentarer:

enquiras gou sa...

you blog is nice grifoso

Cheap Tap sa...

All of our products are sold from factory directly, igorous manufacturing and testing processes. You must can find one suit for your house here. We also offering everyday update special price products. The more products you buy, the more discounts will be.Choosing from a large selection of high quality taps at http://www.cheaptap.co.uk/ . Find new design of antique taps, LED taps, waterfall taps and so on.

Amy Carry sa...

Bathtub faucet became common used in normal families. People also afraid safty problem when choosing and using a http://www.faucetsmarket.com/waterfall-faucets-c-34.html . We have some important tips share with everybady about how to choosing a best Faucet parts.