fredag 19 februari 2010

107 Gör porten hög, gör dörren bred
1. Gör porten hög, gör dörren bred
och djupt i stoftet böj dig ned:
din Gud och Frälsare det är
som på ditt hjärta klappar här.
Höj upp din röst med helig fröjd,
stäm upp din sång till himlars höjd:
Dig vare pris, o Jesus kär,
som komma vill och bli mig när.

2. Han kommer här...Text: Georg Weissel 1623, "Macht hoch die Tür" (33 år)
Musik: Svensk 1697
[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här än]

Texten, som skrevs till invigningen av en kyrka i Königsberg, där Weissel blev kyrkoherde just detta år, utgår ifrån Psaltaren 24, där det mot slutet heter:

Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
Vem är då ärans konung?
Det är Herren, den väldige hjälten,
Herren, väldig i strid.
Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
Vem är han, ärans konung?
Det är Herren Sebaot,
han är ärans konung.

Men Weissel låter varje vers avslutas med ett bönerop, och den femte strofen ("Kom snart till mig, o Jesus kär") är helt och hållet en bön med återklang från Bibelns sista kapitel, Uppenbarelseboken 22: "Han som vittnar om detta säger: Ja, jag kommer snart! Amen, kom, Herre Jesus!"

I Tyskland använder man en pampig dur-melodi till psalmen, medan Sverige har en mer mollbetonad men fördenskull inte sorgsen koral. Det är dock ingen Första-advent-psalm, utan mer en psalm för andra eller tredje söndagen i adventstiden. Men visst kan den sjungas året runt, denna böne- och väckelsepsalm från 1600-talet.

Inga kommentarer: