fredag 19 februari 2010

120 Se natten flyr för dagens fröjd


1. Se, natten flyr för dagens fröjd,
och änglars röst från himlens höjd
det bud till markens herdar bär
att född den gode Herden är.

2. I stillhet bland oss vandrar han...Text: Samuel Johan Hedborn (?), Johan Olof Wallin 1813 (34 år) "Si, natten flyr", Anders Frostenson 1979 (73 år)
Musik: Martin Luther 1539 (56 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än].

Det är lite oklart huruvida det är Wallin eller Hedborn som är den egentlige författaren till denna julpsalm. Så ni får titta på bägges porträtt här nedanför! I varje fall gjorde Wallin den slutliga överarbetningen för Prof-Psalmer 1813, som Frans Michael Franzén och Wallin utgav tillsammans. Frostensons bearbetning är ovanligt diskret (för att vara Frostenson!), just här med närmast Britt G Hallqvistsk ambition att bevara de wallinska helrimmen.

Förutom julevangeliet i Lukas 2 återklingar här även Luthers förklaring till andra trosartikeln: "Jag tror att Jesus Kristus ... förlossat, förvärvat och vunnit mej, förtappade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån dödens och djävulens våld, icke med guld eller silver, utan med sitt oskyldiga lidande och sin död..."

Psalmen är full av bibelallusioner. Fjärde strofen behandlar Jesus liknelse om senapskornet ("hans kyrka, i sitt frö så späd, / skall växa till ett skuggrikt träd"´) och sjätte strofen börjar med Jesus´ eget ord i Matteus 24:35: "Himmel och jord skall förgås, men mina ord skall aldrig förgås". Sjunde versen börjar likadant som Jesaja 60 ("Stå upp, var ljus").

Julottorna avslutades tidigare ofta med denna psalm, idag oftare med Dagen är kommen. Men frånsett första strofen passar psalmen faktiskt utmärkt väl året om (den talar ju t.o.m. om "sommarregnets ljuva fall" i vers 5) som allmän Kristus-psalm - det gäller bara att hitta igen den även då...

Samuel Johan Hedborn:


Johan Olof Wallin:

Martin Luther:
Luther46c.jpg

Inga kommentarer: