fredag 19 februari 2010

151 Denna dag stod Kristus opp

1. Denna dag stod Kristus opp.
Halleluja!
Vänner, bär i sången fram
- halleluja! -
hjärtats kärlek, pris och tack...

Text: Jane Eliza Leeson 1853 (44 år), efter påsksekvensen Victimae paschali laudes ca 1100, Britt G Hallqvist 1984 (70 år)
Musik ("Llanfair"): Robert Williams 14 juli 1817 (35 år)
Det är alldeles påtagligt hur kvinnornas breda intåg i litteraturen under 1800-talet sker både på romanfronten (jfr Englands Jane Austen eller Sveriges Emilie Flygare-Carlén) och i psalmdiktningen. Även om Jane Eliza Leeson här utgått från en medeltida påsksekvens måste psalmen i allt väsentligt - och dit hör ju för en psalm inte minst formgivningen - betraktas som hennes original. Liksom t.ex. Betty Ehrenborg-Posse är hon främst känd för sina "barnpsalmer", men många psalmer som ursprungligen skrevs för barn, t.ex. Lina Sandells Jesus för världen, betraktas ju idag lika mycket som "vuxenpsalmer" (vad nu det är för något).

Ovanstående hymn är en högtidspsalm mer än "söndagsskolpsalm", men ändå genom både disposition och melodi lättillgänglig för alla åldrar. Den alltifrån födelsen blinde korgmakaren Williams skapade året före sin död denna sin mest kända koral, exakt daterad i hans manuskripthäfte och från början kallad "Bethel", senare "Llanfair" (Williams var walesare). Psalmen är en härlig påskpsalm, väl värd att användas oftare, inte bara i påsktider. Tyvärr begränsas påskpsalmssjungandet alltför ofta till enbart påskdagen (jämför julpsalmernas månadslånga varaktighet!), trots att en psalm som denna skulle kunna sjungas varenda söndag året runt. Varje söndag är ju en liten påskdag, Kristi uppståndelses dag.

Inga kommentarer: