fredag 19 februari 2010

158 Till himlen Herren Jesus forAlt. koral:1. Till himlen Herren Jesus for.
Halleluja (halleluja).
Han nu hos Gud, sin Fader, bor.
Halleluja (halleluja).

2. På korset med sin bittra död...Text: Hos Bartholomäus Gesius 1601 "Gen Himmel aufgefahren ist", efter Caelos ascendit hodie fr. 1500-talet, Laurentius Jonae Gestritius d. 1598 "Uppfaren är vår Herre Krist", Anders Frostenson 1977
Musik ("Gen Himmel aufgefahren ist"): Melchior Franck 1627 (47 år), alt. svensk 1697

[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publicera här än]

Denna himmelsfärdspsalm har gammal hävd i vårt land. Det stämmer säkert att Frostenson gjorde dagens version självständigt utifrån den latinska och/eller tyska förlagan, men till psalmens svenska historia hör även härnösandsherden Lars Jonssons översättning (utgiven av sonen 1619 och nummer 176 i 1695 års psalmbok), som finns återgiven här nedan. Därför anger jag även hans namn (tidsenligt latiniserat) här ovanför.

Psalmen är tydligt tvådelad: den första delen är i huvudsak dogmatisk och uttrycker den andliga innebörden i Jesus´ lidande, död och himmelsfärd. Den andra delen bygger i huvudsak (se t.ex. uttrycket "ni galileiska män"!) på änglarnas ord till lärjungarna enligt Apostlagärningarna 1. Eftersom de nio stroferna är så korta (egentligen "tvåradingar" med några inströdda hallelujan) är psalmen egentligen inte längre än de flesta andra, men den kan om man så önskar delas upp så att man sjunger del 1 (v. 1-5) i gudstjänstens inledning och del 2 (v. 6-9) till avslutning. Sista versen är en "doxologi", lovprisning till den treenige Guden.

Francks melodi trycktes i Melchior Francks Rosetulum musicum, das ist, Neues musicalisches Rosengartlein 1628, men b-melodin har i allmänhet använts här i Sverige (även efter 1986).

Så här såg den första svenska textversionen ut (enligt Göteborgspsalmboken 1650, med obetydliga ändringar intagen som nummer 176 i 1695 års psalmbok):

Vppfaren är wår HErre Christ
Alle Alleluja.
Till Ährones Fader förwist.
Alle Alleluja.

Then med then bittra Korsens dödh
Alle Alleluja.
Vthströök Werldzens Synder så snödh
Alle Alleluja.

Oss arma älskade han så
Alle Alleluja.
Som hade måst i Döden gå
Alle Alleluja.

Ty är han nu sin Fader lijk
Alle Alleluja.
Regerandes i Himmelrijk
Alle Alleluja.

Och för oss arma Syndare
Alle Alleluja.
Är han en godh förmyndare
Alle Alleluja.

Hörer j Galileske Män
Alle Alleluja.
Hwad see j vp i Himmelen
Alle Alleluja.

Såsom HErren hädan vpfoor
Alle Alleluja.
Kommer han hijt medh Ähra stoor.
Alle Alleluja.

I thenna stora Segers frögd
Alle Alleluja.
Loffsjungom Gudh i Himmels högd
Alle Alleluja.

Prijs skee then helga Trefaldigheet
Alle Alleluja.
Loffsjungom Gudh i Ewigheet
Alle Alleluja.

Inga kommentarer: