fredag 19 februari 2010

177 Pris vare Gud, som låter1. Pris vare Gud som låter
oss glada vakna opp
och över jorden åter
en dag av nåd gå opp,
en dag som skall försvinna
lik den i går förgick;
o må vi då besinna
dess dyra ögonblick.

2. O, må vi noga märka
vad Gud av oss begär
och med all trohet verka
så länge dagen är,
att icke syndens minne
vårt hjärta förebrår
när aftonen är inne
och vi ej mer förmår.

3. Att gärna åt sin nästa
råd, hjälp och glädje ge,
ej blott på eget bästa,
men ock på andras se,
ej blott Guds vilja veta,
men vandra i hans bud,
det är att kristen heta,
det är att tjäna Gud.

4. Och salig är och bliver,
när Herren komma skall,
den tjänaren som giver
så akt uppå sitt kall.
Han dela skall den fröjden
som intet öga sett,
men Herren Gud i höjden
åt sina barn berett.

5. Vår kraft, o Gud, föröka,
att vi med trofasthet
må först ditt rike söka
och din rättfärdighet.
Då vill du nådigt skänka
allt övrigt åt envar.
O, må vi det betänka
i dag och alla dar.Text: Johan Olof Wallin 1812 (33 år), ngt bearb. 1986
Musik: Melchior Teschner 1614 (30 år), jfr melodin i Haeffners koralbok 1820, nr 421!
Alt. koralen är från Skarabygden (obs 5-takten!), upptecknad efter Lars Andersson (f. 1843 i Stenum) i Oxbacken, Skara, av Nils Stålberg 1932. Stålberg antecknar att Andersson "flyttade till Skara för ett 40-tal år sedan. Då sålde han sin fiol på auktion. Var förut en känd spelman."

Wallins korta morgonpsalm Din klara sol har sjungits vid otaliga morgonböner i hem och skola. Men även denna betydligt längre morgonpsalm har sjungits flitigt i många sammanhang, helt eller delvis, mycket tack vare sina många pregnanta formuleringar och sin friska melodi.

Psalmen bygger bl.a. på Jesusorden i Johannesevangeliet: "Medan dagen varar, måste vi göra dens gärningar, som har sänt mig; natten kommer, då ingen kan verka." (Joh. 9:4). Samt på många andra bibliska uppmaningar till trohet i tjänsten och till barmhärtighet mot sin nästa. Den skulle inte passa illa som ingångspsalm på Domssöndagen.

Porträtt av Johan Olof Wallin:

Inga kommentarer: