fredag 19 februari 2010

180 Var dag är en sällsam gåva


1. Var dag är en sällsam gåva,
en skimrande möjlighet...Text: Mads Nielsen 1917 (38 år) "Hver dag er en sjelden gave", sv. övers. 1921, bearb. Harry Lindström 1984 (68 år)
Musik: Oscar Bandsberg 1917 (43 år), alt. Corullons version

En morgonpsalm av en dansk apotekare med melodi av en dansk frälsningsofficer (som var ledare för arméns danska musikavdelning). Psalmen skrevs enligt norska Wikipedia under en semester i Rågeleje. Den trycktes snart i De Unges Lommebog och på svenska i Favoritsånger (1921) m.fl. samlingar. Den finns inte med i Den Danske Salmebog (2002) eller i Norsk Salmebok (1985), men däremot i den svenska, dit den kom efter flitigt bruk på frikyrkligt håll. Även i Norge har den sjungits mycket och tagits med i många sångböcker.

Texten är väl egentligen en kristlig utveckling av Horatius´ Carpe Diem-motiv (obs korset ovanför timvisaren på bilden överst!). Den nya dagen beskrivs som en gåva, en nåd, en skimrande möjlighet - som förpliktar till ansvar och givande. Det horatianska njutningsmotivet är minst sagt nedtonat (fast en kristen nutida författare har tänkt sej att Guds första fråga hinsides blir "Njöt du av min skapelse?") och psalmen appellerar till viljan och tanken på den utvärderingens afton som snart kommer, jfr Jesus´ ord i Johannes 9:4. Löftet och kravet, nåden och ansvaret kopplas samman istället för att särskiljas (jfr SvPs nr 87 v. 2).

Det är nog ganska vanligt att morgonpsalmerna är lite uppfordrande - medan aftonpsalmerna innehåller mer av förlåtelse och vila. Kanske inte så märkligt, om man tänker efter. Låt oss bara minnas bibelordet om att "Herrens nåd är var morgon ny" och att nåden alltid måste få komma först i det kristna livet. Vilket den ju faktiskt gör också i denna psalm.

Inga kommentarer: