fredag 19 februari 2010

182 Det ljusnar sakta

Århus rådhus.
1. Det ljusnar sakta igenom dimma
och skorstensrök...


Text: Karl Laurids Aastrup 1960 (61 år), övers. Britt G Hallqvist 1973 (59 år)
Musik: Axel Madsen 1962 (47 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter återges här än]

Det här är en verkligt dansk psalm, men den finns inte med i Den danske salmebog från 2003, som annars har hela 21 psalmer av den produktive psalmdiktaren Aastrup. Men det kan passa bra att vi svenskar har en "egen" Aastrup-psalm, eftersom han bodde här som flykting under andra världskriget (efter att hans förbindelser med motståndsrörelsen avslöjats). Han fungerade då som präst för danska flyktingar i Skåne och Småland. I brist på danska psalmböcker utgav han en liten egen, Salmebog for Den Danske Kirke i Sverige (1944), med 36 psalmer, varav två som han själv hade skrivit. Urvalet gjordes så att alla psalmernas melodier fanns i den svenska koralboken från 1939, för att man skulle klara sej med lånade kyrkor och lokala organister.

"Det ljusnar sakta" är påtagligt urban och knappast skriven i traditionell psalmstil. Men melodin är mycket lättsjungen och texten enkel och lättbegriplig. Så varför är den så föga sjungen, trots att den tagits in i den ekumeniska psalmboksdelen? Man kunde hänvisa till att den är alltför präglad av industrisamhället ("på väg till verkstad, fabrik och skola") eller att den nymornade hellre vill sjunga om fågelsång än om "sten och asfalt". Men troligen är förklaringen den, att psalmen (i motsats till andra morgonpsalmer som t.ex. Nu är det morgon) är fullständigt omöjlig att använda vid söndagsgudstjänsterna, och att såväl husandakterna som kyrkans morgonmässor är så sällsynt förekommande att psalmen liksom aldrig fått en chans att slå igenom.

Men jag tror att det är fler än jag som ändå upptäckt psalmen vid enskild genomläsning av psalmboken. Och fler än jag som läst den som morgonbön och fascinerats av att vardagsord som "skorstensrök", "plikt och stök", "knog och jäkt", "sten och asfalt" står sida vid sida med frommare begrepp som "vårt bröd från Gud", "hans nåd, hans godhet", "till Guds behag". Man kommer osökt att tänka på det engelska uttrycket "If Jesus isn´t Lord of all, he isn´t Lord at all." Och på psalmistens ord: "Jorden är Herrens med allt den rymmer" (Psalt. 24)

Här kommer en alternativ melodi från norska koralboken (det är alltså inte Axel Madsens som finns i vår svenska):

Inga kommentarer: