fredag 19 februari 2010

192 Nu sjunker bullret1. Nu sjunker bullret

och stressen släpper,
din änglavakt våra mödor bär...


Text: Lars Thunberg 1973 (45 år)
Musik: Svensk folkmelodi
[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här än]

När dåvarande universitetslektorn vid Århus universitet Lars Thunberg skrev sin kvällsdikt såg den först lite annorlunda ut. En del rader stuvades om och somliga ströks när den gjordes till "psalm", men den förlorade inte sin originalitet och aktualitet (ord som "buller" och stress" känns ju lika originella i en kvällspsalm som i en morgonpsalm, jfr Det ljusnar sakta).

Kanske är det den gamla folkmelodin som - tillsammans med textens fräschhet och pregnans - gjort denna psalm till en av de mest omtyckta och använda i 1986 års psalmbok. Man får kanske passa sej lite grann för att föreslå den som avslutning på en mera ljudlig kvällskonsert i kyrkan (det kan missuppfattas!), men annars är användningsområdet nära nog oändligt efter klockan 18 året runt. Första strofen är en klassisk kvällsbön med "änglavakt" och "nattens vila". Andra strofen är en bön om att orätten och våldet ska hejdas och att Kyrkan ska förbli vakande också när natten faller.

I finlandssvenska psalmboken från 1986 har tilldiktats ytterligare en strof (ej av Thunberg), som jag tar mej friheten att citera här:

Och vaka, Kristus, med oss i natten,
ditt ord är ljuset, det lyser klart,
//: och tvivlets skuggor för det skall vika,
din morgon gryr över världen snart ://


Inga kommentarer: