fredag 19 februari 2010

193 Gud som haver barnen kär
Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder,
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.


Text: Gammal svensk bön för barn tryckt 1780
När hovpredikanten och sedermera västeråsbiskopen Gustaf Murray i samarbete med Samfundet Pro Fide et Christianismo redigerade och utgav sin Barnabok (1780) lagom till kronprins Gustav Adolfs 2-årsdag (den tillägnades kronprinsen, jfr Victorias bönbok 1979, men delades även ut i 2000 ex i Stockholms skolor), så fanns den här förmodligen ännu äldre barnabönen med. I varje fall de fyra första raderna i denna form:

Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart min värld och lycka vänder,
det står allt uti Guds händer.

I en ABC-bok fem år senare trycktes bönen med dessa rader ändrade:

Vart jag viker eller vänder
står min lycka i Guds händer.

I början av 1800-talet gjorde Carl Jonas Love Almqvist en liten utvidgning av versen och satte också melodi till den. I hans version slutar texten så här (de två första raderna har varit oförändrade genom århundradena):

Vart jag viker eller vänder
står min lycka i Guds hand.
Hur jag fiker, vart jag länder
står min lycka i Guds hand.

Almqvist-tilldiktningen slog dock inte igenom. Senare under 1800-talet fick bönen istället några mer tvetydiga avslutningsrader, som blev vida spridda och fortfarande lever kvar i muntlig tradition:

Lyckan kommer, lyckan går,
den Gud älskar lyckan får.

Men eftersom slutraden vållade så mycket bryderi, ändrades den i psalmbokstillägget 1921 ("Nya Psalmer") och alla senare sång- och psalmböcker till den tryggt entydiga varianten:

Du förbliver, Fader vår.

(Ibland har dessa slutord också använts som inledningsord till gamla versionen av Herrens bön, och då har övergången alltså blivit: "Du förbliver, Fader vår som är i himmelen" o.s.v.).

Siri Dahlquist tilldiktade den korta psalmen, men hennes fem extrastrofer separerades sedermera från denna och blev 1937 en särskild psalm: "Gode Fader, i din vård", numera borta.

Margareta Melin har presenterat en alternativ version (som även kan sjungas som en andra vers):

Gud som ser och älskar så
se till mig och alla små.
Vart jag mig i världen vänder
är mitt liv i dina händer.
Du min trygghet alla dar
du är evigt hos mig kvar.

Som melodi har ofta använts den till Blinka lilla stjärna där, vilket egentligen inte är så dumt, eftersom denna melodi liksom barnabönen är känd fr.o.m. 1700-talet. Men domkyrkoorganisten Ivar Widéens är också lättsjungen och passar bra till den gamla texten. Peter Magnussons dansbandsversion ovan är inte heller att förakta. Sjung för barnen och sjung med barnen!

Men eftersom denna psalm tillhör det fåtal som stora delar av svenska folket frivilligt lärt sej utantill - liksom ett par verser av Den blomstertid, första versen av Tryggare kan och möjligen Härlig är jorden - och eftersom vår Frälsare sagt att "den som inte tar emot Guds rike som ett barn, den kommer aldrig dit in", har man med fördel kunnat sjunga psalmen även vid t.ex. korum i det militära. Vilket jag gjorde 1990 tillsammans med regementspastorn i Boden. Visserligen var det nog några ynglingar som hellre velat be som min mor när hon var i 7-årsåldern: "se till mej som snart stor är". Men inför vår Herre är vi alla små(-länningar).

I Finland sjungs psalmen på den här melodin (och med ett par verser till):


Här en annan melodi (samt sista strofen av Siri Dahlquists tilldiktning):

Inga kommentarer: