fredag 19 februari 2010

195 O Gud, vår hjälp i gångna år

1. O Gud, vår hjälp i gångna år,
vår framtids hopp och frid,
vårt värn när storm kring jorden går...


Text: Isaac Watts 1719 (45 år) "Our God, our help in ages past" efter Moses i Psaltaren 90, sv. övers. Natanael Beskow 1934 (69 år), Britt G Hallqvist 1979 (65 år)
[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Denna en av den anglosaxiska världens mest kända hymner, som bl.a. sjöngs på Winston Churchills begravning, utgavs första gången i Watts´ samling av parafraserade psaltarpsalmer, The Psalms of David, år 1719. Nu är ju inte alla psaltarpsalmer ens enligt Psaltaren själv skrivna av David, och psalm 90, som Watts´ bygger denna sin hymn på, anges vara av "gudsmannen Moses" och är i så fall muntligt traderad i några hundra år (den finns ju inte med i någon av de s.k. moseböckerna) samt den allra äldsta av psaltarpsalmerna .

Watts´ originalpsalm har nio strofer, men i 1937 års psalmbok kom bara fyra med (och då är ju ändå sista strofen nästan helt likadan som den första). Britt G Hallqvist både bearbetade den dittillsvarande svenska texten och översatte några strofer till, så att vi nu i alla fall har sex strofer med i vår psalmbok. Det var inte dumt - bl.a. framgår sambandet med Psaltaren 90 så mycket tydligare.

Melodin av Croft utgavs 1708 i Supplement to The New Version (av psalmboken),och då naturligtvis då till en helt annan text. Men idag är Crofts koral mest förknippad med ovanstående psalm, även om den fortfarande används också till en del andra psalmer (här i Sverige bl.a. till Räds ej bekänna Kristi namn).

Porträtt av Watts:

Porträtt av Croft:

Inga kommentarer: