fredag 19 februari 2010

88 Räds ej bekänna Kristi namn1. Räds ej bekänna Kristi namn,
om världen än det skyr.
Det är ett fäste och en hamn,
när allting annat flyr.

2. Blygs ej för Kristi ord, ty vet
att i det ordet bor
Guds kraft till frid och salighet
för var och en som tror.

3. Vik ej från Kristi kors. Det är
för världen dårskap blott,
men Herrens trogna finner där
en oförgänglig lott.

4. Bevara som din högsta skatt
vad Kristi kärlek gav.
I livets dag, i dödens natt
han är ditt ljus, din stav.


Text: Erik Natanael Söderberg 1911 (42 år)
Musik: William Croft 1708 (30 år)

Psalmen trycktes enligt Oscar Lövgren i Lyra och psaltare redan 1910. Hur som helst skrevs den under ungkyrkorörelsens genombrottstid och ger ett gott uttryck för den vilja till Kristus-bekännelse och evangelisation som genomsyrade den. Psalmen har också under 1900-talet ofta använts som konfirmationspsalm och stod i 1937 års psalmbok just under rubriken "Konfirmation". 

Den sjungs dock nog idag snarare, i den mån den alls sjungs längre, på den helige Stefanus dag, Apostladagen eller liknande högtider. (Skulle även passa på Alla helgons dag). Tyvärr anses den väl föråldrad - men vem skriver i så fall modernare texter på det här viktiga temat?

De tre första stroferna har ett likartat, "negativt" anslag: Räds ej, Blygs ej, Vik ej - och antyder att ett annat förhållningssätt är det vanligaste. Den fjärde strofen är däremot positivt formulerad: "Bevara som din högsta skatt / vad Kristi kärlek gav." Hela psalmen är kärnfull, pregnant och väl värd att lära utantill. Även utan att man fått den i läxa av prästen.

Porträtt av Natanael (Natan) Söderberg:

Porträtt av William Croft:

Inga kommentarer: