fredag 19 februari 2010

84 Vi lyfter våra hjärtan
1. Vi lyfter våra hjärtan
till dig, o Fader vår,
i tacksamhet och lovsång
och bön för dessa två...


Text: Edward Ashurst Welch 1908 (48 år), Anders Frostenson 1976 (70 år)
Musik: Melchior Teschner 1614 (30 år)


[Av upphovsrättsskäl får resten av texten inte publiceras här]

En jublande, kort vigselpsalm som passar bra som avslutning på en vigsel. Den är över 100 år gammal, men uppfattas som ganska fräsch eftersom den inte funnits i Sverige så länge. Melodin är 400 år, men håller än. Ö.h.t. är vigslar inga bra tillfällen att lära in nya melodier vid...

Inga kommentarer: