fredag 19 februari 2010

86 O Guds kärlek, dina höjder1. O Guds kärlek, dina höjder
ingen jordisk kärlek når...Text ("Love Divine, all loves exelling"): Charles Wesley 1747 (40 år), Anders Frostenson 1969 (63 år)
Musik: Engelsk folkmelodi (d.v.s. okänd kompositör)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

En av Charles Wesleys mest älskade sånger (han skrev ca 6000 totalt!) är "Love Divine" - som finns i flera olika versioner på svenska, t.ex. Erik Nyströms "Gudakärlek utan like". Sången utgavs 1747 i Hymns for those that seek, and those that have Redemption, och översattes första gången till svenska av Erik Nyström 1893. Anders Frostensons version från 1969 tar med de 8 första och de 12 sista versraderna, fördelade på 5 korta strofer.

Psalmen innehåller både hängiven lovsång och helgelseförkunnelse, med hela känsloskalan från förkrossad gråt till salig lovsång.

Ofta har en melodi av Jean Jacques Rousseau blivit använd, ibland även samma melodi som till Halleluja, sjung om Jesus, men här i vår psalmbok är det en engelsk folkmelodi som nyttjas (d.v.s. kompositören är okänd).

Charles Wesley:

Inga kommentarer: