fredag 19 februari 2010

204 Kornet har sin vila

File:Strl druids avenue rain.jpg

1. Kornet har sin vila
djupt i frusen jord,
är ej dött, det väckes
av ditt skaparord...Musik: Fransk folkmelodi "Noel novelet"

Denna engelska carol till fransk folkmelodi har fått en svensk text av hög halt. Egentligen är det ju nästan en vår- eller påskpsalm; "vårvinterpsalm" är kanske det rätta uttrycket. En psalm just innan vårens och påskens uppståndelseglädje riktigt bryter ut, en bönepsalm om att kärlekens ljus ska nå också oss.

Böneropet bildar ett slags refräng, av rimtekniska skäl dock något olika formulerad i v. 2 och 3 jämfört med v. 1 och 4.

Hela psalmen bygger på det som kallats "vetekornets lag", Jesus ord i Johannesevangeliet 12:24: "Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd." Man kan också tänka på Paulus´ undervisning i 1 Korintierbrevet 15:35ff.

Inga kommentarer: