fredag 19 februari 2010

208 Det tänds ett ljus1. Det tänds ett ljus
i sorgens mörka gömma,
det hörs ett ord
i gråtens slutna rum...Text: Arne H Lindgren 1978 (56 år)
Musik: Roland Forsberg 1978 (39 år)
[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller melodi publiceras här]

Kanske denna lilla psalm kommit mer till sin rätt om den placerats bland påskpsalmerna? Eller bland psalmerna om livets slut och evighetens hopp? I varje fall är den inte så ofta sjungen som de flesta av de omgivande psalmerna.

Melodin är inte särskilt insmickrande och även texten kanske upplevs som lite märklig ("korsets röda skugga", vad är det för något?). Men egentligen är ingendera särskilt svår, och varje strof talar om "det nya livets stämma, / Guds kärleks evangelium" - som ljuset och trösten i all bedrövelse, som "en kraft i dödens bittra närhet."

Texten blir särskilt berörande mot bakgrunden av författarens egna erfarenheter av mörker och ångest, som han öppenhjärtigt redovisat i böcker som Svart dagbok (1972) och Böner från Betesda (1975).

Arne H Lindgrens grav på Norra Kyrkogården i Lund:

Inga kommentarer: