fredag 19 februari 2010

215 Gud, din nåd till himlen räcker1. Gud, din nåd till himlen räcker,
upp till skyn din trofasthet.
Din barmhärtighet sig sträcker
längre än en mänska vet...


Text: Johan Åström 1816 (49 år) "Store Gud, som handen räckte", bearb. Olle Nivenius 1983 (69 år)
Musik: Troligen svensk 1694, 1695

Denna psalm, som första gången trycktes i 1816 års psalmboksförslag, hade ursprungligen fem strofer och började: "Store Gud, som handen räckte mig till räddning i min nöd". En av stroferna ströks i 1937 års psalmbok, och nu har den kortats ytterligare. Olle Nivenus har dessutom bearbetat nuvarande v. 1 ganska rejält.

Men i många sångsamlingar har psalmen haft endast två verser. Det har då varit fråga om de två sista verserna, som förblivit sej ganska lika genom alla psalmböcker, och där anslaget har varit: "Skingra, Gud, all tvivlets (tvivlans) dimma".

Jan Arvid Hellström gjorde på 1970-talet en första bearbetning av psalmen, och tyckte då att man väl för folklighetens och begriplighetens skull egentligen borde be: "Låt mig ljus i mörkret se." Men, som han själv påpekade, formuleringen "ljus i ljuset se" är en bibelallusion, som hänsyftar på Psaltaren 36:10: "Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus."

Och psalmens nya inledningsord är hämtade från samma psalm, Psaltaren 36:6: "Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna."

Porträtt av Åström:

Inga kommentarer: