fredag 19 februari 2010

214 Lär mig att bedja av hjärtat

A-melodi:B-melodi:1. Lär mig att bedja av hjärtat,
inte i afton, men nu...

Text: Britt G Hallqvist 1970 (56 år)
Musik: Sven-Eric Johanson 1976 (57 år), alt. Carl-Bertil Agnestig 1976 (52 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter publiceras här än]

En liten pärla till bönepsalm. En psalm för oss alla som ofta känt hur svårt det är att få "tro och liv" någorlunda samstämmiga, att leva som man lär. Och som märkt hur lätt det är att skjuta upp saker som faktiskt inte borde skjutas upp, alltifrån själva omvändelsen och tron till hjälpen åt en behövande människa i ens närhet.

Som så ofta är det här B-melodin snarare än A-melodin som har "slagit igenom". Man kan rent av undra om psalmkommittén försökt ge en del melodier "draghjälp" genom att placera dem som förstaalternativ. I så fall har det sällan eller aldrig lyckats - folk och organister har ändå letat reda på det mer populära alternativet.

Inga kommentarer: