fredag 19 februari 2010

219 Jag skulle vilja våga tro
1. Jag skulle vilja våga tro
att någon har mig kär,
jag skulle vilja våga tro
att Gud kan vara här...Text och melodi: Tore Littmarck 1969 (48 år) 

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter återges här än]

John Ronnås skriver: "Viktiga förskjutningar kan iakttas i den nya psalmboken i förhållande till tidigare utgåvor. Detta gäller bl.a. inställningen till tvivel och tveksamhet som nu får ord och rum i den moderna psalmen. Det övervunna tvivlet har alltid haft sin plats, men inte det nakna och ouppklarade." (John Ronnås: Våra gemensamma psalmer, Verbum 1990, s. 160).

Från början innehöll denna psalm endast tre strofer. Men när psalmen skulle tas in i 1976 års psalmbokstillägg Psalmer och Visor, avslog kyrkomötet förslaget. Psalmen ansågs inte sluta tillräckligt väl, så Littmarck ombads att omarbeta psalmen. Det ville Littmarck inte göra. Däremot la han till en fjärde vers, och då dög psalmen.

Psalmen är egentligen ett slags trosbekännelse, en vilja-våga-trosbekännelse.

Inga kommentarer: