fredag 19 februari 2010

218 Jag har ofta frågor, Herre1. Jag har ofta frågor, Herre,
men så sällan har jag svar...


Text och musik: Tore Littmarck 1972 (51 år) 

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter publiceras här än]

Tore Littmarck berättade själv en gång att psalmen skrevs på ett konfirmandläger 1972. Han hade låtit konfirmanderna skriva ner de frågor som de ville ha svar på under lägret. När de sedan gick igenom frågorna sa en flicka: "Tore, hur ska det här gå? Det finns ju bara frågor och inga svar?" Inspirerad av flickans fråga skrev Littmarck den här psalmen redan samma kväll. (Återgivet efter John Ronnås: Våra gemensamma psalmer, Verbum 1990, s. 159).

Det lite ovanliga med den här psalmen - som lagt in under rubriken sökande/tvivel - är att vår Herre inte förväntas redovisa svaren på alla frågor, inte ens så småningom. "Kanske frågorna blir lösta, kanske får de inget svar."

Inga kommentarer: