fredag 19 februari 2010

242 Jag vill dig, Gud, med glädje prisaAlt. koral (OBS! finns ej med i psalmboken!) som hörde till texten från början:1. Jag vill dig, Gud, med glädje prisa,
jag vill dig alltid hålla kär...Text: Angelus Silesius (Johann Scheffler) 1657 (33 år) "Ich will dich lieben, meine Stärke", sv. övers. Gustaf Adolf Hiärne den 9 november 1740 (25 år), tr. i Prof-psalmboken 1765 "Jag vill dig prisa, Gud, min styrka", bearb. Christopher Dahl 1807 (49 år), Jan Arvid Hellström 1979 (38 år)
Musik: Hamburg 1690, alt. Georg Joseph 1657 (här återgiven efter rom-kat. psalmboken Cecilia)

[Av upphovsrättsskäl kan resten av texten inte återges här]

Denna psalm utgavs 1657 i författarens sångsamling Heiligen Seelenlust. Han hade diktat alltsedan tonåren, men psalmdiktandet tog fart först efter hans konvertering till romersk katolicism på 1650-talet. Han lämnade då både sin privatläkarpraktik och sitt namn, slog sej ner i ett kloster och blev i praktiken ett slags "diktarmunk". Men hans psalmer vann anklang även hos de lutheraner han lämnat, och särskilt den framväxande pietismen uppskattade dem mycket. Liksom metodisten John Wesley, som i 35-årsåldern översatte just denna psalm till engelska ("Thee will I love, my strength, my tower").

Psalmen står i vår psalmbok under rubriken "Förtröstan - trygghet", men hade kanske hellre bort stå under "Bättring - omvändelse". Visst utstrålar den förtröstan, trygghet och tacksamhet, men ur den ångrande och nyomvände syndarens perspektiv. "Jag blygs för dagarna som flytt / och ber dig: gör mitt sinne nytt!" Eller: "Den sällhet världen gav att skörda / var bara bländverk, slaveri. / Men du har tagit av min börda / och rest mig upp och gjort mig fri."

Snittlängden på våra psalmer sjunker för varje ny rikspsalmbok. I 1695 års psalmbok var psalmerna i snitt mer än sju strofer långa. I 1819 års psalmbok låg snittet på sex strofer, i 1937 års psalmbok på fem och nu i 1986 års psalmbok på, ja just det, fyra strofer! Utvecklingen illustreras tydligt av denna psalm, som nu stått i tre psalmböcker på raken och under tiden kortats från sju strofer till först sex och nu endast fem. Men chansen att psalmen verkligen blir sjungen ökar ju faktiskt på det viset.

Angelus Silesius:

Inga kommentarer: