fredag 19 februari 2010

247 Befall i Herrens händer


1. Befall i Herrens händer
din möda och din väg,
och hur sig världen vänder,
hans ord i hjärtat äg.
Ty intet ord är givet
som Herrens ord, så visst.
Det visar väg till livet,
det för dig hem till sist.

2. För lycka, makt och ära...


Text: Johan Olof Wallin 1816 (37 år), Britt G Hallqvist 1979 (65 år), Olle Nivenius
1983 (69 år)
För en alternativ, kortare bearbetning av psalmen, se Stora Nätpsalmboken nr 590.

Musik: Strassburg 1539

[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här än]

En ofta sjungen wallinpsalm är denna, som dock tyvärr tidigare skämdes av ett uttryck i fjärde strofen: "Gör väl, gör rätt, i döden, det övriga gör Gud!" (Som om inte Gud gjorde allt, ungefär, utan bara något lite marginellt eller "övrigt").

Britt G Hallqvist har gjort psalmen sångbar för de mest ortodoxa genom att ändra raderna till: "Var trofast intill döden / och hoppas allt av Gud". På köpet fick hon med ett bibelord från Uppenbarelseboken 2: "Var trogen intill döden (så vill jag giva dig livets krona)!" Det är skickligt gjort.

Sen finns det ju förstås också invändningar mot Wallin som är av det enfaldigare slaget. Jag tror det var litteraturdocenten Göran Hägg (som drivit tesen att Wallin knappast var kristen utan något slags halvhednisk soldyrkare, en tes som haft större fog för sej i fråga om Tegnér) som på tal om denna psalm fick för sej att författaren på något sätt influerats av fornnordisk asatro i den ståtliga femte versen: "Han far på vindens vingar, / gör molnen till sin vagn". Medan Wallin i själva verket hämtade inspiration från inledningen till Psaltaren 104: "Du gör molnen till din vagn och far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud och eldslågor till dina tjänare."

Och slutraderna är hämtade från den gamla översättningen av "För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa" (se Romarbrevet 8:28), fast Wallin för rimmets och rytmens skull naturligtvis vänt på satsen: "Allt till det bästa tjänar / för dem som älskar Gud."Johan Olof Wallin:

Inga kommentarer: