fredag 19 februari 2010

253 O giv oss, Herre, av den tro


1. O giv oss, Herre, av den tro
som sorgerna betvingar,
som lyfter oss till ljus och ro
på starka örnevingar,
som talar mäktigt till envar
och bär oss under färden,
som härlig tröst i tvivlen har
och övervinner världen.

2. O giv oss, Herre, av det hopp
som missmod icke hinner,
som skådar utur tårar opp
och därför styrka vinner,
som ej, hur stjärnlös natten står,
till ängslig bävan bliver,
men drömmer om det jubelår
som evig sällhet giver.

3. O giv oss, Herre, kärlek ock,
som aldrig vänder åter,
som, fastän ständigt gäckad, dock
sig ej förtröttas låter,
den glöd som icke släckes ut
av stora vattuflöden,
den makt som ej vet gräns och slut,
men segrar över döden.


Text: Ida Granqvist 1902 (30 år)
Musik: Burkhard Waldis 1553 (58 år)

"Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken." Så skriver aposteln Paulus allra sist i 1 Korintierbrevet 13, i kapitlet som kallats "kärlekens lov". Samma treklang anslår han i Kolosserbrevet 1:4-5. Och om tro, hopp och kärlek skriver även sydafrikamissionären Ida Granqvist, sign. "Adi".

I första strofen, den om tron, återklingar orden i 1 Johannesbrevet 4:5: "Detta är den seger som övervinner världen: vår tro." I sista strofen, den om kärleken som är starkare än döden, återklingar orden i Höga Visan 8:6f.

Psalmen trycktes första gången redan i Missionstidning utgiven av Svenska kyrkan nr 6 1902; ändå kom den inte med i Nya Psalmer 1921. Men 16 år senare kom den in i psalmboken och har under 1900-talet varit flitigt sjungen och uppskattad.

Ida "Adi" Granqvist:

1 kommentar:

Anonym sa...

En av de allra bästa!!!
Hade vi på båda barnens dop och på vårt bröllop.