fredag 19 februari 2010

255 Alla har brått1. Alla har brått,
ingen har tid...


Text: Britt G Hallqvist 1958 (44 år)
Musik: Egil Hovland 1977 (53 år)[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter publiceras här än]

En psalm för Guds barn i alla åldrar är denna som först publicerades i Kyrkovisor för barn, då med en annan melodi. Efter att i första versen ha konstaterat att ingen har tid, kommer andra versen med sitt konstaterande "Gud har ju tid". Ja, inte bara tid, utan t.o.m. evighet! Och sista versen inleds därför med frågan "Hör du mej, Gud?"

Även Lars Åke Lundberg har komponerat en egen melodi till denna enkla men innerliga psalm.

Egil Hovland:
Bildresultat för Egil Hovland bilder

Inga kommentarer: