fredag 19 februari 2010

263 Det är saligt på Jesus få tro


SÖNDAGSSKOLBARNENS SÅNG
ATT INLÄRAS UNDER SEPTEMBER MÅNAD

1. Det är saligt på Jesus få tro,
och att vara Guds barn blott av nåd.
Det blir härligt hos Jesus få bo
och där prisa hans trofasta råd.
//: Gud ske lov, Gud ske tack,
atta hans salighet även är min ://

2. Det är saligt att samlas i tro
omkring ordet till bön och till sång.
O hur härligt det blir vid Guds tron
att få stå bland de frälsta en gång!
Gud ske lov...

3. Det är saligt att tro, fast vi än
ej fått skåda vår Frälsare kär.
Men en gång skall han komma igen,
vi får se honom såsom han är.
Gud ske lov...

Text: Andreas Fernholm 1875 (35 år)
Musik: Joseph Philbrick Webster 1867 (48 år)

När denna psalm första gången publicerades (i Tidens tecken nr 17 1877) angavs den vara "Söndagsskolbarnens sång att inläras under september månad." Den var alltså i första hand tänkt för söndagsskolan, men har sjungits av alla åldrar och i många olika samfund. En salighetens och tacksamhetens höga visa: Gud ske lov att hans salighet även är min!

Varje strof avhandlar dels saligheten här på jorden, dels saligheten som väntar i den himmelska världen. Sista strofen anknyter till apostelns ord om att "vi vandrar i tro och inte i åskådning." (2 Kor. 5:7)

Kuriosa: Andra strofen bearbetades 1986 ytterst, ytterst lite. Den bestämda artikeln "-n" i första radens sista ord plockades bort, eftersom raden blivit (ö-)känd i formen "Det är saligt att samla citron". Vilket också blivit titeln på en mycket rolig bok av Birgitta Rudberg (Libris 2003), som handlar om hur olika psalmer blivit missförstådda genom åren.

Melodin är den J P Websters skrev på stående fot till den lika hastigt diktade sången "In the sweet by and by" ("Till det härliga land ovan skyn", också den mycket sjungen i Sverige) och som använts även av Joe Hill till hans parodi "You get pie in the sky when you die".

A Fernholm:

Bildresultat för Andreas Fernholm bilderJ P Webster:
Bildresultat för Joseph Philbrick Webster pictures

Inga kommentarer: