fredag 19 februari 2010

268 Hur underlig är du i allt vad du gör

Alt. koral (OBS! Finns ej i 1986 års psalmbok):


1. Hur underlig är du i allt vad du gör,
vem kan dina vägar förstå?
Men ett är dock säkert: den väg du mig för
för mig är den bästa ändå.

2. "Här nere du vet ej, mitt barn, vad jag gör,
men du skall få se det en gång.
Du ängsliga hjärta, vad sörjer du för?
Ej prövningens dag är så lång."

3. Mångtusende vagnar, o Herre, du har,
och vilken du väljer för mig
kan göra detsamma, ty lycklig jag far
till himlen i sällskap med dig.

4. Och när som Elia i ilande fart
jag lämnar den ödsliga strand,
all smärta försvinner och allting blir klart
hos Jesus i fröjdernas land.

5. I tillbedjan skall vi då böja oss där
och ropa mångtusen i kör:
Rättfärdig och nådig, o Herre, du är
för evigt i allt vad du gör!

6. Så bidar jag tålig och nöjd med min del
till dess alla varför fått svar.
Mitt härliga hopp, det kan aldrig slå fel:
ett arv utan like jag har.


Text: Emil Gustafson 1886 (24 år), ngt bearb.
Musik: Ur Hjärtesånger 1895, alt. John Morén


Christina Imsen sjunger en delvis annorlunda variant av Hjärtesångers melodi:


Ja, nog är Gud underlig ibland, och det är bra att vi har en psalm som vågar uttrycka det (obs att psalmens första hälft närmast har formen av en dialog med Gud, jfr slutet av Jobs bok!). Emil Gustafson skulle nästan kunna kallas "en svensk Job", eftersom hans lantbruksstudier i unga år fick avbrytas p.g.a. sjukdom; han uppnådde sedan inte ens 38 års ålder. Men hans skrifter och "Hjärtesånger" har blivit till uppbyggelse och tröst för många, och hela hans korta liv blev en uppfyllelse av apostelns ord i 2 Korintierbrevet 1:3-7.

En del sångboksutgivare verkar ha tyckt att Emil Gustafsons gudstilltal är för vanvördigt, och ändrat anslaget till "Hur underligt, Herre, är allt vad du gör". Men i den officiella bibelöversättningen som ännu gällde på Gustafsons tid (den s.k. Karl XII:s bibel) stod det fortfarande att ett av vår Frälsares och Herres namn är "Underlig", se Jesaja 9:2 i Karl XII:s översättning.

Andra strofen - som ju ska föreställa Herrens "svar" - anknyter på Jesus ord till Petrus, när denne protesterar mot att Jesus tänker tvätta hans fötter: "Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det" (Johannesevangeliet 13:7).

I min fars hembygd i norra Västerbotten omkom en ung, lovande predikant i en bilolycka på 1950-talet. Och när man dämpat talade om dödsfallet med varandra, var det någon som nämnde tredje strofen i ovanstående sång ("Mångtusende vagnar...") och stilla tillfogade: "Det kanske kan vara en folkvagn också." Jag vet även att sången ca 30 år senare sjöngs vid minnesstunden efter ett par från min hemstad Luleå, som även de dött i sviterna efter en bilolycka. Så kan en sång, som skrevs en bra bit före bilismens genombrott, få en särskild aktualitet och en särskild själavårdande funktion i en ny tid. (Strofen alluderar ju f.ö., vilket synes i följande strof, på profeten Elias och hans himmelsfärd, se 2 Kungaboken 2 och bilden nedan).


Elias himmelsfärd:

Femte strofen alluderar på "Moses och Lammets sång", som den återges i Uppenbarelseboken 15:3:
"Stora och underbara är dina gärningar,
Herre Gud, du Allsmäktige.
Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung."
(Svenska Folkbibeln)

Emil Gustafson:

Inga kommentarer: