fredag 19 februari 2010

275 Led, milda ljus


1. Led, milda ljus,

i dunkel, dimfylld värld.
Led du mig fram.
Mörk natten är,
långt från mitt hem min färd...

Text: John Henry Newman den 16 juni 1833 (32 år) "Lead, kindly light", sv. övers. Berndt David Assarson 1922 (30 år) och Hjalmar Alner 1936 (58 år), bearb. Torsten Fogelqvist 1937 (57 år), ngt bearb.
[Alternativ översättning, se Stora Nätpsalmboken 835].
Musik: Charles Henry Purday 1860 (61 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här]

Denna psalm skrevs dråpligt nog ombord på en lastbåt, i Bonifaciossundet mellan Korsika och Sardinien. Newman, hans betjänt och en av hans goda vänner var på väg hem till England via Marseille, efter en lång studieresa i medelhavsländerna.

Strasse von Bonifacio.png

Oscar Lövgren berättar:

"När de båda vännerna vistades i det inre av Cicilien [sic!], blev N. offer för en mycket allvarlig febersjukdom. Hans tjänare fruktade, att han skulle dö, och bad att få veta hans sista önskan. N. efterkom tjänarens önskan men tillade samtidigt med eftertryck: 'Jag skall inte dö, ty jag har inte syndat mot ljuset.' När han senare tillfrågades, vad han menade med sitt tal om ljuset, svarade han att han inte ens för sig själv kunnat klargöra den saken. I slutet av maj lämnade de båda vännerna de inre delarna av Cicilien och begav sig till Palermo. N:s tankar var ständigt sysselsatta med den uppgift som väntade honom i England. Först efter tre veckors väntan på båtlägenhet kunde de gå ombord på en lastbåt, destinerad till Marseille. Men en hel vecka fick de i Bonifaciussundet ligga overksamma på grund av stiltje. Under hela resan hem sysslade N. med att skriva vers och under den prövande väntan i Bonifaciusssundet diktade han 16.6.1833 angivna hymn, som får ses mot bakgrunden av hans erfarenhet under resan och hans själsliga belägenhet." (Lövgren: Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964, sp. 447)

Psalmen kom i tryck under 1834 och översattes 1893 till svenska av Erik Nyström och Carl Boberg. En annan översättning utfördes 1922 av Berndt David Assarson och ytterligare en 1936 av Hjalmar Alner. De båda sistnämnda sammanfördes och bearbetades 1937 av Torsten Fogelqvist, innan psalmen s.å. kom in i psalmboken.

I Sverige har psalmen vanligen sjungits till melodin av C H Purday, men den ansågs för simpel för att komma med i 1939 års koralbok, där man istället hade en melodi från 1937 av Oskar Lindberg. Men nu är ordningen återställd!

Newman:

4 kommentarer:

Annorzzz sa...

En stor psalm av en numera helgonförklarad man!

Andreas Holmberg sa...

Ja, helgonförklaringen gör nog varken till eller från, men visst är det en stor psalm av ett Guds barn.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.