fredag 19 februari 2010

280 Jesus, min Herre, dig vill jag älska1. Jesus, min Herre,
dig vill jag älska,
du som i döden
älskade mig.
//: Dig vill jag lyda,
dig vill jag tjäna,
giva mig villigt,
Herre åt dig. ://

2. Giv mig, o Jesus,
mer av ditt sinne,
gör mig barmhärtig,
ödmjuk och mild.
//: Giv mig mer kärlek,
mod att försaka,
djupt i mitt hjärta
prägla din bild. ://

3. Tag mina händer,
tag mina fötter,
öga och öra
tag, Herre kär.
//: Hela mitt hjärta
vill jag dig giva,
Jesus, min Herre,
din blott jag är ://


Text och musik: Joël Blomqvist 1879 (39 år) "Dyraste Jesus", ngt bearb. 1986

En överlåtelsepsalm, där både sinnen och kroppsdelar figurerar. Kroppskonkretionen i sista strofen ger liv åt hela sången, som har en mycket meditativ karaktär - om den inte sjungs för fort utan får ta sin tid. Upprepningarna av varje strofs andra hälft hjälper också till att dämpa tempot och öka andakten.

Sången är nästan förrädiskt vacker. För bönen är mycket radikal och kan därmed få oanade konsekvenser. Enligt kyrkans tro finns ju Gud och hör bön (hjälp!).

Både text och melodi trycktes ursprungligen i första häftet av Blomqvists sångsamling Fridstoner 1879.

Inga kommentarer: