fredag 19 februari 2010

278 Frälsare, tag min hand

1. Frälsare, tag min hand,
fostra mig så,
att jag i dina spår
alltid må gå.
Herre, för varje dag
mig till ditt hjärta drag,
att i din sanning jag
fast måtte stå.

2. Klippan som brast för mig
vatten mig ger.
Manna för varje dag
än faller ner.
Jesus mig håller kär,
omsorg om mig han bär.
Ja, uti allting här
kärlek han ger.

3. Jesus, i dina spår
följa jag vill.
Låt mig i lust och nöd
höra dig till.
Vad kan jag önska mer?
Du som behovet ser,
allt vad mig fattas ger,
mera därtill.


Text: Charles Seymour Robinson 1862 (33 år) "Savior! I follow on", sv. övers. Fredrik Engelke 1883 (35 år), ngt bearb.
Musik: Lowell Mason 1856 (64 år)


Denna lilla bönesång trycktes första gången i Robinsons samling Songs of the Church (1862) och första gången på svenska i Engelkes lilla samling På vägen hem (1883). Liksom många andra psalmer anknyter den till Israels barns vandring från Egypten till Kanaans land, i det här fallet till klippan som gav dem vatten i öknen och till "brödet från himmelen", mannat som varje morgon låg som rimfrost på marken. Se mannasamlandet på bilden nedan:C S Robinson:

Lowell Mason:

Inga kommentarer: