fredag 19 februari 2010

28 Så älskade Gud världen all
1. Så älskade Gud världen all,
att han gav den sin ende Son,
att var och en som på honom tror
skall ha ett evigt liv.

2. Ty däri består kärleken,
ej att vi först har älskat Gud,
men däruti att han älskat oss
och sänt till oss sin Son.

3. Ja, däri har Guds kärlek stor
blivit uppenbar för oss,
att till försoning för all vår synd
han sände oss sin Son.

4. Han sände till oss Jesus Krist...Text: Betty Ehrenborg-Posse 1856 (38 år) efter evangelisten Johannes, Jan Håkan Åberg 1983 (67 år)
[För en annan, mindre omfattande bearbetning än Åbergs av v. 4, se Stora Nätpsalmboken nr 86]
Musik: Loys Bourgeois, Genève 1551/1856

[Av upphovsrättsliga skäl kan inte sista strofen publiceras här än]

Denna psalm bygger på och följer troget både Johannesevangeliet 3:16 ("Lilla Bibeln") och 1 Johannesbrevet 4:9-11. Därmed blev den en god sammanfattning av Nya Testamentets budskap.

Psalmen trycktes första gången, med melodi, 1856 i Andeliga Sånger för Barn, häfte nr 3. Precis som 1900-talets store svenske psalmförfattare, Anders Frostenson, förnyade "söndagsskolans moder" Betty Ehrenborg-Posse vår sång- och psalmskatt genom sånger som från början var tänkta för barn (man kan just i det avseendet även jämföra med H C Andersens Eventyr).

Psalmen var väckelseledaren Carl Olof Rosenius´ älsklingssång och är fortfarande Betty Ehrenborg-Posses mest sjungna och spridda psalm. Den fanns i 13 av 14 svenska samfundssångböcker innan den 1986 togs med i den för nästan alla samfund gemensamma psalmboken.

Melodin är en ombildning av hugenottmelodin Or sus, serviteurs, som i mer ursprunglig form finns i psalmboken till texten Vår Gud, till dig du skapat oss.  

B Ehrenborg-Posse:

Inga kommentarer: