fredag 19 februari 2010

283 Med Jesus fram i de bästa åren1. Med Jesus fram i de bästa åren
till Andens källa, till livets ljus,
då själen ännu är ung som våren,
fram till Guds tempel, till Herrens hus!
Där får du del av Guds Andes råd,
där växer visdom, där flödar nåd.

2. Med Jesus fram genom arbetsmödan,
de många dagarna utan lön,
den tid du bidar den stilla grödan,
de väntans år utan svar på bön,
i stilla lydnad och tro som hans,
fast vinst ej vinkar i segerkrans!

3. Med Jesus fram, när Guds Ande tvingar
att börja verket på kallets dag,
i prövningstid, då dig Anden bringar
till själens öknar, där matt och svag
du börjar striden, en ständig strid,
som mer ej lämnar en dag av frid!

4. Med Jesus fram att om rikets fröjder
det budskap bära som själv han bar!
Med Jesus upp på de livets höjder,
där glans från Tabor än dröjer kvar!
Med Jesus ned i den djupa dal,
till kamp mot nöden, mot synd och kval!

5. Med Jesus fram bland de skaror unga,
som söka lyckan i Kristi vård,
bland män som jubla och barn som sjunga
sitt hosianna i tempelgård!
Men bytes äran i hån och skam,
än mer det gäller: med Jesus fram!

6. Med Jesus fram i den sista nöden,
då viljans offer hans Fader får!
Med Jesus fram, när du nalkas döden,
den väg som slutar där korset står,
fram till en sluten, förseglad grav,
där det står skrivet: Sitt liv han gav!

7. Med Jesus fram ur de brutna banden,
som bundit skapelsens liv i död!
Med Jesus, levandegjord i anden,
till nya skapelsens morgonglöd!
Med Jesus fram till vår Faders hus,
där Gud är sol och Guds Lamm är ljus!


Text: Johan Alfred Eklund påsken 1909 (46 år)
Musik: Otto Nordlund 1937 (49 år)
 

Den här psalmen halkade in i den ekumeniska psalmboksdelen på "ett bananskal", när en annan psalm i sista rundan lyftes ut och det blev en plats ledig. Men visst är den värd att sjungas av alla kristna i vårt land - en underbar exposé över Jesus liv, alltifrån besöket i templet vid 12 års ålder till lidandet, döden och uppståndelsen några årtionden senare. Se även Birgitta Sarelins fina kommentar!

"Med Jesus fram" är den s.k. ungkyrkorörelsens uppbyggligaste psalm, skriven påsken 1909 inför det planerade "studentkorståget" och uppläst av författaren vid "Huskvarnamötet" samma år. Den trycktes också 1909 i Eklunds samling Från kyrkosångens tiderMen den klämmiga melodin av pianisten och domkyrkoorganisten i Karlstad Otto Nordlund fick psalmen inte förrän nästan tre decennier senare, vilket väl gjorde att den mer chauvinistiska Fädernas kyrka (också skriven av Eklund 1909) istället blev ungkyrkorörelsens kampsång nr 1.

Inga kommentarer: