fredag 19 februari 2010

282 Bar du min börda
1. Bar du min börda,
led du min nöd,
gick du för mig i
den bittraste död...

Text: Johan Gustafsson 1934 (45 år)

Musik: Leila Morris 1898 (36 år) "Nearer, still nearer"

[Av upphovsrättsliga skäl kan inte resten av texten publiceras här än]

Detta är en psalm där varje vers slutar med en retorisk fråga, en fråga där svaret liksom inte behöver ges. T.ex. tredje strofens fråga "skulle jag då ej bekänna ditt namn?" och fjärde strofens "Herre, till vem skall jag gå utom dig?" (jfr Petrus´ fråga i Johannesevangeliet 6:68).

Missionsföreståndare Johan Gustafsson (som "bara" var missionssekreterare när han skrev sången) har berättat att hans sånger brukade växa fram på samma sätt som en predikan: utifrån ett tema, kanske en versrad, och ofta i anslutning till någon melodi som han tyckt om, i det här fallet en av Leila Morris (skriven till hennes egen sångtext "Nearer, still nearer"). Ofta lite grann på beställning, dessutom, till någon planerad sångsamling; i det här fallet Evangeliska sånger II (1934).

Psalmen står under rubriken "Efterföljd - helgelse", men kunde också ha stått under rubriken "Fastan". Den är mycket lämplig att sjunga under t.ex. passionstidens gudstjänster och andakter, men även under resten av året, så klart - inte minst under nattvardsgångar som en stilla lovsång.

Leila Morris:
LeilaNMorris.jpg

Inga kommentarer: