fredag 19 februari 2010

281 Mer helighet giv migAlt. koral (OBS finns ej i 1986 års psalmbok!):
1. Mer helighet giv mig,
mer mildhet, o Gud,
mer sorg över synden,
mer lust för ditt bud,
mer tjänande kärlek,
som ej söker lön,
mer tro på min Jesus,
mer kraft i min bön.

2. Mer tacksamhet giv mig,
mer saktmodigt sinn´,
mer iver att söka
din ära, ej min,
mer smärta med Jesus,
mer fröjd av hans tröst,
mer styrka att lida,
mer frid vid hans bröst.

3. Mer tålamod giv mig,
mer salighetshopp
att frigjord från världen
mot målet se opp.
Mer uthållig gör mig,
på frukter mer rik,
mer redo för himlen,
mer, Jesus, dig lik.


Text: Philip Paul Bliss 1873 (35 år) "More holiness give me", sv. övers. Lilly Lundequist 1889 (42 år), ngt bearb.

Musik: Norsk-svensk folkmelodi, alt. P P Bliss 1873, se LDS Hymns 131

Den här sången trycktes första gången 1873 i samlingen Sunshine for Sunday Schools (Solsken för söndagsskolor) med både text och melodi av Bliss. Sångens huvudord är "mer" (liksom i Eliza Hewitts More about Jesus would I know).

Bibelord man kommer att tänka på är "Ni ska vara heliga, ty jag, Herren är Gud, är helig" (3 Moseboken 19:2) eller "Utan helgelse får ingen se Herren" (Hebréerbrevet 12:14). Psalmen är en kristens "önskelista" och präglad av upplevelsen att ju närmare man kommer Jesus, desto mindre Jesus-lik känner man sej - men samtidigt desto mer frimodig att be och bekänna. I vissheten om syndernas förlåtelse och barnaskapet hos Gud.

I de två första stroferna omtalas Jesus i tredje person; man får väl då tänka sej bönen som riktad till Gud Fader eller den helige Ande, fast därmed ju också till Jesus i Treenighetens enhet och gemenskap. Men i tredje strofens avslutning tilltalas Jesus direkt (precis likadant ser det ut i originalet, fast där används omtals- och tilltalsordet Saviour). Det är inte direkt ovanligt i exempelvis Psaltaren heller att omtal och tilltal växlar på liknande sätt, jfr t.ex. den mest berömda psalmen av alla, "Herren är min herde" (Psalt. 23).

P P Bliss: 

Inga kommentarer: