fredag 19 februari 2010

*292a Pris vare Gud, pris vare Fadern
*1. Pris vare Gud!
Pris vare Fadern, hans Ande, hans Son!
Saliga sjunger och tillber vi inför hans tron.
Jublande lyfter vi här våra händer...


Text: Fred Kaan 1972 (43 år), Kerstin Anér 1975 (55 år)
Musik: Från Sri Lanka

[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här än]


Här har vi en klockren nattvardspsalm (i varje fall vad vers 3-4 beträffar), men lite avsides placerad under rubriken "Tillsammans i världen".

"Handling och bön må bli ett" - de tänkvärda och uppfordrande orden går genom varje strof i denna psalm. Jfr Jakobsbrevet 1:22 om att vara ordets görare, inte bara dess hörare. Jfr även 1 Johannesbrevet 3:18, Matteusevangeliet 7:24 och SvPs 214 Lär mig att bedja av hjärtat.

Tredje strofen börjar i svenska psalmboken: "Brödet och vinet vi frambär till bordet, / tag våra gåvor, o du som har gjort dem, / skicka oss sen till att ena din mänsklighet..." Men i finlandssvenska psalmboken är versen - tydligen med Kerstin Anérs tillstånd eller av henne själv (1980) - bearbetad så här: "Brödet och vinet vi frambär till bordet, / gör oss till ett genom dem, genom ordet, / skicka oss sen..." En både rimtekniskt och innehållsligt odiskutabel förbättring i evangelisk-luthersk riktning, en förbättring som jag hoppas kan komma också den rikssvenska psalmboken till del nästa gång revidering sker.

Den lankesiska melodin är en av psalmbokens få asiatiska.

Fred Kaan:

Inga kommentarer: