fredag 19 februari 2010

298 Gud, ditt folk är vandringsfolket

1. Gud, ditt folk är vandringsfolket.
Själv du mitt ibland oss går...


Text: William Williams 1745 (28 år), "Arglwydd, arwain trwy'r anialwch", eng. övers. Guide me, o Thou great Redeemer, sv. övers. Anders Frostenson 1976 (70 år)
Musik: John Hughes 1905 (32 år) - lyssna till hur psalmen kan sjungas i Swansea, Wales!

[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här än]

Walesaren Williams skrev sin psalm efter fem års prästtjänst i anglikanska kyrkan, där han samarbetade tätt med den fyra år äldre väckelsemannen Daniel Rowland. Han publicerade psalmen i sin samling Alleluia (1745).

Men efter att Peter Williams (1722-1796) översatt psalmen till engelska (tr. 1771) tog William Williams första strofen av denna översättning och översatte eller nydiktade ytterligare tre strofer (enligt Lövgren: Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964, sp. 766). I så fall skulle psalmens tillkomsthistoria vara väsentligt mer "komplicerad" än vad som vanligen framgår i våra psalmböcker.

Liksom i t.ex. SvPs nr 278 ("Frälsare, tag min hand") är referenserna till israeliternas ökenvandring talrika ("bröd från himlen", "låt kristallklar källan strömma", "eldstod under natten", "starka klippa", "på andra sidan" o.s.v.)

Psalmen har funnits översatt till svenska i ca 150 år, först med anslaget "Led mig, Herre Gud allsmäktig", senare "Herre, du som vägen känner" och nu senast "Gud, ditt folk är vandringsfolket". John Hughes vackra koral från början av 1900-talet har så småningom blivit allenarådande. (OBS dock att melodistämman egentligen ska ligga kvar uppe på tvåstrukna C under hela den näst sista versraden!).

Psalmen sjöngs både vid prinsessan Dianas begravning 6/9 1997 och vid sonens, prins Williams, bröllop den 29/4 2011.

William Williams: 

Inga kommentarer: