fredag 19 februari 2010

30 Gud är trofast

1. Gud är trofast! Så ljöd sången
bland Guds folk i forna dar.
Samma sång från tid förgången
tonar ännu lika klar...Text och musik: Allan Törnberg 1951 (44 år)


[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter publiceras här än]

Pingstpastor Törnbergs sång om Guds trofasthet har många anknytningspunkter i Bibeln, t.ex. Psaltaren 100, men John Ronnås (Våra gemensamma psalmer, Verbum 1990) tror att Törnberg främst haft en sång med samma namn av göteborgsprästen Peter Lundén i tankarna. Det är kanske inte så säkert, men däremot kan han mycket väl ha inspirerats av den, medvetet eller omedvetet.

Precis som i Lundéns sång upprepas inledningsorden "Gud är trofast" hela nio gånger (om än Törnbergs sång har en strof extra), ja, Törnberg betonar verkligen: "sjung det om och om igen!" Även avslutningsraderna påminner ju starkt om varandra - vi ska inte bara påminna oss Guds trofasthet och upprepa de orden här, utan vi ska sjunga det "i all evighet!"

Törnbergs text kan som sagt inte publiceras här än, men Lundéns går bra:

Gud är trofast, vare det din borgen
för var dag och stund som än går in.
Gud är trofast under glädjen, sorgen
du får vara hans och han är din.
Gud är trofast, han skall undanrödja
alla nät och snaror för din fot.
Gud är trofast, han skall styrka, stödja
och dig rädda undan stormens hot.

Gud är trofast, alla otrosdimmor
skall han lyfta, skingra, jaga bort.
Gud är trofast, nådens ljusa strimmor
genombryter molnen inom kort.
Gud är trofast, forntid, nutid, framtid
lyses upp utav hans trofasthet.
Gud är trofast, säg det till din samtid,
Gud är trofast, sjung i evighet!

Inga kommentarer: