fredag 19 februari 2010

31 Låt oss glada och i tro

A-melodin:B-melodi:


1. Låt oss glada och i tro
tacka Gud, ty han är god.
Hans barmhärtighet och nåd...


Text: Anders Frostenson 1978 (72 år), efter John Milton 1623 (15 år) och 1645 (37 år), "Let us with a gladsome mind".
Musik: Halle 1704, alt. kinesisk musik (efter en tempelsång)


[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


Denna psalm går tillbaka på psalm 138 i Psaltaren, där varje vers avslutas med "refrängen": Evigt varar hans nåd. Den berömde engelske poeten John Milton började parafrasera psaltarpsalmen redan i tonåren, men färdigställde inte den slutliga versionen förrän några decennier senare.

Sven Larson gjorde en fri svensk översättning 1967, "Tacken Herren, ty han är", som togs in i bl.a. sångsamlingen Herren lever 1977 (nr 808). Anders Frostensons version förhåller sej även den ganska fri till Miltons text, men är helt klart inspirerad av både den och psaltarpsalmen.

J Milton:

Inga kommentarer: