fredag 19 februari 2010

319 Så skön går morgonstjärnan fram

File:Rembrandt Harmensz. van Rijn 031.jpg


1. Så skön går morgonstjärnan fram
och bådar, klar och lyckosam,
den stora dagens möte,
då själen, över jorden höjd,
får svinga sig med helig fröjd
till Himlafaderns sköte...


Text: Johan Olof Wallin 1816 (37 år), bearb. Britt G Hallqvist 1981 (68 år)
Musik: (den s.k. "koralernas drottning") Philipp Nicolai 1599 (43 år)

Hör Johann Sebastian Bachs version (BWV 1)

[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten återges här]

När den gamla kära Nicolai-psalmen, som i den karolinska psalmboken började "Så skön lyser den morgonstjärn´" ("Wie schön leuchtet der Morgenstern"), inte togs med i 1819 års psalmbok, ersattes den av två nyskrivna Wallin-psalmer. Dels julpsalmen "Var hälsad, sköna morgonstund" och dels ovanstående psalm, som förvisso bevarat själva anslaget från Nicolai-psalmen, men föga av det övriga innehållet.

(Alltsedan 1937 är även själva Nicolai-psalmen åter med i psalmboken, nu med anslaget "Du (1937: "Hell") morgonstjärna mild och ren".).

Wallinpsalmen - se originaltexten här - är i 1986 års psalmbok mycket förtjänstfullt bearbetad av Britt G Hallqvist. Den klingar i stort sett bättre än tidigare och har i mitt tycke även innehållsligt förbättrats. Men Hallqvist är inte klåfingrig och David omfamnar i tredje strofen fortfarande, "from och glad igen", sin bäste vän Jonatan (jfr 2 Samuelsboken 1:26 och Rembrandt-målningen ovan).

Möjligen kan jag tycka att slutet av fjärde strofen var mer sammanhållet och skönt i originalet, om än själva innehållet där var mer abstrakt. Wallin fångar liksom, paradoxalt nog, mer av just det outsägliga i orden:

Salig,
salig
skall jag röna
allt det sköna,
sanna, höga,
som här doldes för mitt öga.

J O Wallin:

Philipp Nicolai:

Inga kommentarer: